Scurt istoric

Prin fuziunea Grupului Şcolar Industrial "Simion Mehedinţi" Codlea cu Grupul Şcolar Forestier Codlea, se formează în anul 2006, Grupul Şcolar Industrial Codlea care un an mai târziu devine COLEGIUL TEHNIC "Simion Mehedinţi" Codlea.

începuturile şcolii noastre sunt legate de anul 1926, când se înfiripa "Şcoala de arte şi meserii" ce avea menirea de a satisface viaţa cotidiană a comunităţii codlene şi nu numai, pregătind elevi în diverse meserii: cizmari, croitori, rotari, zugravi, cufărari. In perioada 1926-1950, pe lângă meseriile menţionate, la anumite intervale s-au calificat notari şi tipografi.

în anul 1948, în Codlea apare o noua instituţie de învăţământ, Şcoala profesională pentru produse finite ce pregătea elevi în meseria de tâmplar.

"Şcoala de arte şi meserii" se transformă în anul 1955 în "Şcoala profesională metalurgică" cu meserii noi în domeniul mecanic şi electric. Dezvoltarea industriei chimice din acea perioadă a cerut imperios direcţionarea calificărilor în acest domeniu. Răspunzând acestei cerinţe, în anul 1965 şcoala se transformă în "Centrul şcolar de chimie" ce funcţiona pe lângă uzina Colorom cu pregătirea elevilor în meserii ca:

în anul 1968, instituţia devine "Grup Şcolar de Chimie Colorom", iar în anul 1971 consemnăm debutul liceal cu o clasă de tip seral. Un an mai târziu, planul de şcolarizare include primele doua clase de liceu-zi. Incepând cu anul şcolar 1990-1991, structura Grupului şcolar de chimie "Colorom" se modifică. Astfel la liceu, pe lângă clasele cu profil industrial (operatori chimişti, mecanici, electricieni) apar profile noi: matematică-fizică, chimie-biologie, profil veterinar(1992-1993), pentru ca începând cu anul şcolar 1996-1997 să fiinţeze prima clasă cu profil economic. Diversitatea de profile şi meserii şi faptul că relaţia contractuală şi de patronare de către S.C. "Colorom" S.A. încetase, atrage dupa sine găsirea unui nume cu incidenţă în domenii variate, astfel că odată cu debutul anului şcolar 1998-1999 denumirea şcolii se schimbă în Grup Şcolar Industrial "Simion Mehedinţi".

De-a lungul timpului şi şcoala profesională pentru produse finite cunoaşte o dinamică a structurii pe tipuri de învăţământ, filiere şi specializări astfel:

În prezent, Colegiul nostru promovează un învăţământ deschis şi flexibil, care asigură elevilor pregătirea necesară absorbţiei pe piaţa forţei de muncă sau posibilitatea completării studiilor.Str. Chimiştilor nr. 3, tel./fax. 0268 25 18 57